Guvernul a aprobat majorarea standardelor de cost pentru serviciile sociale

Jun 26, 2020

După cinci ani de înghețare a valorii standardelor de cost pentru serviciile sociale, Guvernul a aprobat pe 27 mai 2020 actualizarea acestora pentru toate categoriile vulnerabile de beneficiari: copii, adulți cu dizabilități, persoane vârstnice îngrijite în instituții sau la domiciliu și victime ale violenței domestice, investind astfel în calitatea serviciilor sociale.

Inițiată de Autoritatea Națională Pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții (ANDPDCA), Hotărârea aprobată stabilește valoarea reală a costurilor de îngrijire, supraveghere, întreținere, asistență, abilitare și reabilitare a tuturor categoriilor vulnerabile din serviciile sociale.

Creștere între 44% și 98%

Procentual, actualizarea cheltuielilor pe diferitele tipuri de servicii înregistrează o creștere care variază între 44% și 98%.

  • Astfel, valoarea cheltuielilor pentru copiii cu dizabilități din casele de tip familial, a crescut de la 33.955 de lei pe an la 65.119 lei pe an.

  • La copiii fără dizabilități din casele de tip familial, valoarea cheltuielilor a crescut de la 25.955 lei pe an, la 42.410 lei pe an.

  • Pentru adulții cu dizabilități găzduiți în Centrele de Îngrijire și Asistență (CIA), valoarea cheltuielilor a crescut de la 33.828 lei pe an la 66.852 lei pe an.

  • În ceea ce privește valoarea cheltuielilor cu persoanele vârstnice dependente, îngrijite în servicii rezidențiale, aceasta a crescut de la 23.784 lei pe an la 50.554 lei pe an.

De asemenea, noile standarde de cost includ o serie de elemente de noutate, care contribuie la creșterea calității serviciilor sociale furnizate:

  • Stabilirea valorii cheltuielilor aferente echipelor mobile care oferă servicii de abilitare și reabilitare la domiciliu copiilor cu dizabilități,

  • Diferențierea valorii cheltuielilor efectuate pentru adulții cu dizabilități pe tipuri de locuințe protejate, în funcție de gradul de autonomie al acestora,

  • Diferențierea valorii cheltuielilor efectuate în serviciile rezidențiale pentru vârstnici, în funcție de gradul de dependență al acestora,

  • Crearea cadrului legal necesar pentru stimularea externalizării serviciilor sociale către furnizorii privați de servicii sociale acreditați.

Impactul financiar al acestor măsuri este de 607.172.000 lei.

Ultima modificare a standardelor minime de cost a avut loc în anul 2015, prin Hotărârea de Guvern nr. 978 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale.

ANDPDCA este condusă din 2019 de Maria Turza, premiată în 2016 de Ambasada SUA pentru curaj, pentru activitatea sa în sprijinul copiilor cu dizabilități.

Citește întregul articol aici: revista22.ro_serviciisociale

SURSĂ articol: revista22.ro